WISEMIND PSYKOTERAPIAT / Psykoterapeutti (vaativa eritystaso, VET) TEEMU RYHÄNEN


  • Tieteelliseen näyttöönperustuvat psykoterapiat erilaisiin psyykkisiin häiriöihin mm. ahdistuneisuushäiriöt, masennus, persoonallisuushäiriöt, tunteensäätelyn vaikeudet, vihanhallinta, elämänkriisit, erilaiset neurologiset vaikeudet
  • Koulutusta dialektisesta käyttäytymisterapiasta (DKT) sekä konsultaatiota ja työnohjausta DKT- hoito-ohjelman aloittamiseen ja ylläpitoon.
  • Työnohjausta henkilöille ja työryhmille, jotka hoitavat moninaisen diagnoosin omaavia, haastavia, vaikeaksi koettuja potilaita.
  • Koulutusta kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta ja käyttäytymisanalyysistä.


MILLOIN TARVITAAN PSYKOTERAPIAA?

Jokainen kokee joskus ahdistusta ja joutuu toisinaan pois tolaltaan, kun sisäinen tasapaino järkkyy. Kaikilla on elämässään epävarmuuden, pelon ja toivottomuuden hetkiä. Kenenkään ihmissuhteet eivät suju kitkattomasti eikä elämässä voi välttyä pettymyksiltä. Jos ahdistuksen tunteet alkavat vaatia paljon huomiota ja rajoittaa toimintakykyä, ne aletaan kokea psyykkisinä ongelmina.

Behavioural therapy develops, adds and provides behavioural intervention strategies and programs for clients, and training to people who care to facilitate successful lives in the communities.
Paha olo voi ilmetä esimerkiksi masennuksena, ahdistuksena, pelkoina, unihäiriöinä tai itsemurha-ajatuksina. Nämä ovat oireita, joiden taustalla saattaa olla moninaisia elämän kriisejä, kuten pitkittynyt stressi, vaikea elämäntilanne tai elämänkaaren luonnollinen kehityskriisi taikka traumaattinen kokemus.

Psykoterapiassa hoitotulokset ovat usein sitä paremmat, mitä varhemmin hoito aloitetaan. Ja toisaalta: miksi kärsiä turhaan ja uhrata kallisarvoisia vuosia, kun ongelmiin voi saada apua? Joskus ihminen on kuitenkin niin syvällä omassa tuskassaan, ettei hän havahdu avuntarpeeseensa. Silloin läheinen ihminen voi ohjata hänet terapeutin puheille. Se on toisesta välittämistä.

Psykoterapia tuo helpotusta elämään, sillä se syventää ja eheyttää ihmisen kokemusta itsestään. Se antaa välineitä vaikeiden asioiden ja kokemusten käsittelyyn. Moni kokee aivan konkreettisesti itsensä rikkaammaksi terapiatunnin jälkeen.

Ihminen elää yhteydestä maailmaan ja toisiin ihmisiin. Siksi oman itsen ympärille kietoutuminen synnyttää toivottomuuden tunteita. Tähän asiaan psykoterapia tarttuu. Luottamuksellinen suhde terapeuttiin tai terapiaryhmään antaa mahdollisuuden nähdä asioita uudella tavalla ja murtautua vähitellen ulos eristyneisyydestä.

Psykoterapiassa on usein monia eri vaiheita. Joskus se on raskasta työtä, sillä itseään ei aina ole hauska katsoa peiliin. Välillä työskentely sujuu kuin tanssi, kun uudet oivallukset ja teot antavat syvää tyydytystä. Tärkeitä ovat myös ilo ja huumori.Lähde: Psykoterapiaopas, Tiina Tikkanen, Helsinki Media 1998 Psykoterapia Suomessa, Kari Pylkkänen, Raijaliisa Pöllänen, Maila Upanne (toim.)